Executor Judecatoresc Duruian Ionel

Cu o activitate de peste 10 ani in domeniul executarii silite, biroul nostru este in masura sa intreprinda acte procedurale pentru punerea in executare a hotararior judecatoresti.

Colaboram cu specialisti din toate domeniile adiacente executarii silite - avocati, experti judiciari, notari si experti contabili si practicienti in insolventa.

 • Profesionalism

 • Celeritate

 • Corectitudine

 • Respect pentru lege

Documente Utile

Pentru inregistrarea si deschiderea unui dosar de executare, sunt necesare urmatoarele documente pe care le puteti descarca de mai jos

Cerere de executare silita Cerere comunicare notificare

Competenta Teritoriala

In conformitate cu dispozitiile codului de procedura civila, biroul executor judecatoresc Duruian Ionel este competent din punct de vedere teritorial sa efectueze acte de executare silita in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti, respectiv pe raza muncipiului Bucuresti si a judetelor: Ialomita, Ilfov, Calarasi, Giurgiu, Teleorman.

Fiat justitia, ruat caelum

Atributiile Executorului Judecatoresc

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Notificarea actelor
judiciare si extrajudiciare

Comunicarea actelor
de procedura

Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

Aplicarea masurilor asiguratorii impuse de Instanta Judecatoreasca

Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila

Peste 10 ani de experienta

Experienta de peste 10 ani in desfasurarea activitatiilor specifice executarii silite.

Contacteaza-ne!
Titlurile executorii sunt actele intocmite potrivit legii de organele competente si care pot servi la pornirea executarii silite si la realizarea, pe aceasta cale, a drepturilor recunoscute prin acele acte
Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu.
Existenta unui titlu executoriu constituie o conditie sine qua non pentru inceperea executarii silite. Indiferent de modalitatea in care urmeaza a se face executarea silita, obligatia ce se solicita a fi pusa in executare silita trebuie sa fie constatata printr un titlu executoriu.
 • Cerere de executare care va contine numele, prenumele si domiciliul ori resedinta partilor, sau dupa caz, denumirea si sediul, titlul executoriu, obligatia care se cere a fi executata silit, valoarea pretentiilor si modalitatea de executare solicitata.
 • Copie act de identitate al partii ce solicita executarea silita in cazul persoanelor fizice sau certificat de inregistrare la Registrul Comertului pentru persoane juridice.
 • Dovada calitatii de reprezentant (imputernicirea avocatiala, contract de mandat, procura etc.),daca este cazul.
 • Titlul executoriu in original/copie legalizata (dupa caz) investit cu formula executorie, in conformitate cu prevederile articolului nr.641 Cod procedura civila, daca este cazul.
 • Orice alte acte si informatii despre care se apreciaza ca ar fi necesare solutionarii dosarului (informatii pentru identificarea debitorului - CNP, CUI, numar de inmatriculare la Registrul Comertului - informatii privind bunurile si veniturile urmaribile ale debitorului; informatii privind bunurile supuse executarii, date de contact ale debitorului, etc.

Constituie titluri executorii hotararile executorii, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare.

 • hotararile judecatoresti executorii, avand aceasta caracteristica hotararile pronuntate in conditiile art. 633 C. proc. civ.;
 • hotararile cu executare provizorie pronuntate in temeiul art. 448 450 C. proc. civ.;
 • hotararile definitive, prevazute in cuprinsul art. 634 C. proc. civ;
 • orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare; aceasta categorie este destul de vasta, caracter de titlu executoriu avand hotararea arbitrala, hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale ramase definitive, titlurile executorii europene, incheierile si procesele verbale intocmite de executorii judecatoresti care, potrivit legii, constituie titluri executorii, inscrisurile autentice. titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere executorie, cambia, cecul, biletul la ordin, precum si inscrisurile notariale in conditiile art. 639.

Recuperarea pe cale amiabila a unei creante reprezinta procedura ce include efectuarea de diferite notificari si convocari la sediul biroului executorului in vederea platii creantelor sau incheierea unor acorduri de plata sau esalonare a platii acestora